Projecten i.s.m. brede school de Witlofkinderen Evere

Meertalig voorleesmoment
Tijdens de maand januari werden alle kinderen van de kleuterklassen en 1ste en 2de leerjaar voorgelezen in hun moedertaal. O-L-V telt in deze klassen momenteel 12 verschillende talen. Omdat uit onderzoek blijkt dat voorlezen in de moedertaal heel belangrijk is, werd beslist om een meertalig voorleesmoment te organiseren. Alle kinderen werden samengebracht volgens hun moedertaal, leeftijden door mekaar. De zorgleerkrachten van O-L-V hebben hun schouders onder dit moment gestoken. De voorlezers werden gerekruteerd uit K.A. E. Hiel. Bijna alle talen waarnaar we op zoek waren, vonden we terug bij de leerlingen van E. Hiel. De leerlingen van Humane Wetenschappen hebben samen met hun leerkracht Nederlands en een projectleerkracht de voorleesmomenten voorbereid. Ze hebben ook activiteiten voorbereid, gekoppeld aan de voorleesmomenten.

De ouders van de kleuters van O-L-V waren uitgenodigd om samen met hun kind naar het verhaal te komen luisteren. Nadien werden ze uitgenodigd voor een informeel infomoment rond voorlezen. Er werden voorleestips gegeven en het belang van het vertellen van verhalen en voorlezen in de moedertaal werd benadrukt. Een vrijwilliger van Foyer heeft dit moment begeleid. Zij heeft, met haar Turkse roots, ook nog een heel mooi verhaal voorgelezen aan de kinderen. Zelfs zij die deze taal niet machtig waren, hebben enorm genoten van het verhaal! Foyer heeft ook heel fijn meegewerkt in de zoektocht naar voorleesboeken in andere talen. De bibliotheken van Evere, Schaarbeek en Vilvoorde hebben hun steentje ook bijgedragen!

Een geslaagde voormiddag, vatbaar voor herhaling!

 

Sprook, een kunsteducatief project van Kunst in Zicht op woensdagnamiddag
Sprook is een kunsteducatief traject in de naschoolse opvang op woensdagnamiddag. Het project is 16/3 gestart en gaat elke woensdagnamiddag door tot eind juni.
Kunst in Zicht ontwikkelt 'Sprook' in samenwerking met Mattias De Leeuw. Mattias De Leeuw maakt als illustrator samen met auteur Edward Van de Vendel een nieuw boek, een dik boek vol sprookjes. Hiervoor zijn ze op zoek naar inspiratie van een groep kinderen. De kinderen worden begeleid door een kunstdocent en mede-auteur, in wisselwerking met de makers van het boek. De kinderen zullen actief werken met de inhoudelijke en vormelijke elementen die Mattias De Leeuw als inspiratie aanlevert. De kinderen bedenken ook andere manieren om sprookjes te vertellen die niet boek-gebonden zijn (klankspel, film, beeld, drama, ...).

De begeleiders van de naschoolse opvang worden actief betrokken in dit project. Ze krijgen een tweedaagse vorming van Kunst in Zicht. Tijdens het traject zal 1 vaste opvoeder samen met de docent en de kinderen intens meewerken. Interessant om de naschoolse opvang kwaliteitsvol uit te bouwen en de opgedane ervaring mee te nemen naar de andere naschoolse momenten.

De ouders worden zo goed mogelijk betrokken in het project. Er worden infomomenten georganiseerd ‘s avonds tijdens de ouderraad en ’s morgens tijdens het babbelcafé. Tijdens het schoolfeest zal iedereen kunnen genieten van een Sprook-toonmoment.

En als het boek eenmaal klaar is, zal er een boekpresentatie zijn in de bibliotheek van Evere.
Het project wordt mee opgevolgd door het Centrum voor Taal en Onderwijs. Dit past helemaal binnen het taalbeleid van de school waar dit jaar hard op ingezet wordt. Muzische vorming en kunsteducatie geven leerlingen de kans om zich op een andere manier uit te drukken. Toch geven leerkrachten vaak aan dat taal een barrière vormt binnen het muzisch-creatief werken met leerlingen. Daarom onderzocht CTO die taalbarrières. Dankzij dit onderzoek weten de kunstdocenten bewuster hun taalaanbod te ondersteunen. Instructies geven, overleggen en reflecteren met kinderen lukt zonder dat taal een struikelblok vormt voor de kunsteducatieve doelen. We gaan het Nederlands niet uit de weg maar optimaliseren ons taalgebruik en werken taalstimulerend. De rode draad in ‘Sprook’, VERHALEN VERTELLEN op onconventionele manier, biedt uiteraard betekenisvolle oefenkansen Nederlands. Door in het project op zoek te gaan naar andere uitdrukkingsvormen dan het klas-klassiek talige (bv verhaal maken vanuit voorwerpen) ontdekken taalzwakkere kinderen dat ook zij creatieve vertellers zijn.   

Het project is volledig gesubsidieerd waardoor de kinderen gratis kunnen deelnemen aan de woensdagnamiddagen. Interessant: de kinderen die ingeschreven zijn, zijn niet in een andere buitenschoolse woensdagnamiddagactiviteit ingeschreven. Een mooie manier voor deze kinderen om ondergedompeld te worden in dit unieke kunstzinnige aanbod!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.