Een  dag op SCHOOL
07u30 tot 08u15
Voorschoolse opvang (betalend)
De leerlingen die voor 8.15 uur naar school komen moeten naar de opvang in de onthaalklas.
De leerlingen hebben geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Ingang uitsluitend langs kleuterspeelplaats.
08u15 tot 08u40
Opvang op de speelplaats (niet betalend)
Kleuterschool: opvang kleuterspeelplaats.Lagere school: Speelplaats voor scoutslokaal
08u40
Aanvang lessen
0KK: onthaal in de klas. Alleen ouders van instappertjes mogen de eerste twee weken hun kindje naar de klas brengen.
11u45
Middagpauze
Kinderen die thuis eten komen terug tussen 12u30 en 12u45 langs de kleuterspeelplaats.
12u45 Lessen en activiteiten starten opnieuw
15u15 Einde van de schooltijd kleuterschool.
15u25 Einde van de schooltijd lagere school.
Alle leerlingen verlaten de school langs de kleuterspeelplaats. Eerst verlaten de kinderen met badge de school.
Daarna geeft de leerkracht/toezichter aan de poort de leerlingen mee die worden afgehaald.
Ouders betreden de school niet.
Op woensdag eindigt de school voor de kleuters om 12u05 en voor de leerlingen van de lagere school om 12u15.
De lagere school organiseert 29 lestijden per week.
Dat is één lestijd meer dan de verplichte lestijden.
We kiezen ervoor om wekelijks te zwemmen in de lagere school.
Naschoolse activiteiten
15u15 tot 15u40 Naschoolse opvang (niet betalend)
De leerlingen worden tot 15u40 opgevangen op de kleuterspeelplaats.
15u40 tot 16u30 Opvang voor kleuters (betalend)
Er wordt alleen onbegeleide studie voorzien.

De kinderen kunnen onder toezicht hun werk maken, maar dit werk wordt niet nagekeken.
Naschoolse ondersteuning - taalbad (juf Nadja/juf Sarah):Voor kinderen die het echt moeilijk hebben.
De leerlingen worden in kleine groepjes begeleid (max 5).
Deze kinderen worden door de school geselecteerd op basis van zorgnoden.
Dit is een gratis vrijblijvend aanbod.

Naschools sportaanbod:
Sportsnacks wordt georganiseerd in het eerste en tweede trimester. 
16u30 tot 17u55 Naschoolse opvang (betalend)
Tarieven voor- en naschoolse en middagopvang. 
Voor- en naschoolse opvang
07u30 tot 08u00
08u00 tot 08u30
15u15 tot 15u40
15u40 tot 16u45
16u45 tot 17u45
eetzaal
speelplaats
speelplaats
eetzaal / klas
eetzaal / buiten
1 euro


1.80 euro
2 euro
Voor- en naschoolse opvang op woensdag
12u05 tot 12u30
12u30 tot 13u30
13u30 tot 16u00
eetzaal / buiten
2 euro
4.5 euro
Middagopvang
Voor de kinderen die ’s middags op de school blijven wordt er maandelijks een vast bedrag aangerekend per gezin
voor een volledige maand : 13 euro
voor een halve maand : 6.5 euro
Voor gezinnen met recht op studietoelage
voor een volledige maand : 10 euro
voor een halve maand : 5 euro
Opvang op vrije dagen
Deze opvang kan enkel doorgaan bij voldoende inschrijvingen (minimaal 12 kinderen)
een halve dag : 10 euro
een hele dag : 20 euro
Voor gezinnen met een studietoelage – per kind 
een halve dag : 8 euro
een hele dag : 18 euro