Waar staan we voor?

Onze school “ Onze-Lieve-Vrouw” heeft als hoofddoel een zorgzame school te zijn. De school wordt gedragen door het hele team, onder leiding van de directeur. Samen willen wij op een menselijke manier het geluk van alle kinderen centraal stellen.

1
Ons schoolteam kijkt elke dag vanuit een positieve ingesteldheid naar de kansen en mogelijkheden bij kinderen .Wij willen streven naar gelijke kansen voor elk kind. Gelijke kansen voor alle kinderen vereist van het schoolteam dat wij mogelijkheden creëren voor kinderen en ouders om maximaal aan de verwachtingen van het schoolleven te voldoen.

6
Onze school is een Nederlandstalige school in een multiculturele en meertalige omgeving. Het schoolteam heeft de opdracht de kinderen zo veel mogelijk in contact te brengen met de Nederlandse taal en cultuur opdat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen participeren aan onze maatschappij.

Om dit te verwezenlijken is de aanpak in de klas en bij communicatie ook afgestemd op het overbruggen van de kloof tussen de thuis- en schoolcultuur. Met de leerlingen wordt op school altijd Nederlands gesproken. Slechts in uitzonderlijke ( emotioneel sterk geladen ) omstandigheden kan daarvan worden afgeweken.

De communicatie onder leerlingen verloopt op school ook steeds in het Nederlands. Om dit te bereiken worden diverse, stimulerende initiatieven genomen. Ook met de ouders wordt in principe Nederlands gesproken. De onkunde van het Nederlands door ouders kan nooit leiden tot de onmogelijkheid om het schoolproces van hun kind te volgen. 

5
Onze school ziet diversiteit als een rijkdom. Dit houdt in dat wij vanuit het opvoedingsproject van de school leerlingen opvoeden tot kritische mensen die nadenken over het beste van de verschillende culturen. Wij willen een respectvolle school zijn. Een respectvolle omgeving kan pas bekomen worden in dialoog met de andere. Deze dialoog vraagt openheid en duidelijkheid over grenzen en over hoe die gehanteerd worden. Dialoog maakt dat we naast de verschillen vooral komen tot overeenkomsten.

4

Het team wil inspiratie halen uit de Christelijke levensvisie om vanuit waarden en normen en met liefde voor het kind haar opdracht te vervullen. Zo gaan we vier maal per jaar met heel de school naar de kerk voor een viering. Ouders zijn tijdens deze vieringen steeds welkom. De godsdienstlessen, die door alle kinderen verplicht gevolgd worden, ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Het schoolteam gaat vanuit deze benadering kritisch maar respectvol om met de verschillende geloofsovertuigingen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

3
Onze school wil in nauw contact staan met de buurt. Dit impliceert dat ons schoolteam een realistisch beeld heeft over de situatie waarin onze kinderen leven en bewegen.

2
Zorgzaam omgaan met kinderen is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. Goede communicatie met de ouders en een bewuste betrokkenheid van ouders bij de school zijn daarbij noodzakelijk.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.